Digital modell viser eksempel på etablerer-leiligheter med felles servicebygg.

Kontakt oss for skisser av planløsning osv.                                           TILBAKE