Bolighus i strandsonen i Brunlanes tegnet for ombygging og utvidelse.
Digital modell viser en løsning oppdragsgiver var meget fornøyd med.
Påbegynt, og ferdigstilles i løpet av 2009.
                                                             TILBAKE