idèConsult

arkitektur        interiør        3D visualisering        teknisk tegning

 

Arkitekt i Larvik...

Firmaet etablert i 2005 og eiet av daglig leder Bjørn Paulsen.

 

Hva gjør vi...

arkitektur - interiørarkitektur - 3D visualisering - DAK tjenester/tegning

 

Alle oppdrag tar utgangspunkt i en behovs-/funksjonsanalyse og byggeprogram utarbeidet sammen med oppdragsgiver. 

Ideene visualiseres ved hjelp av skisser, håndtegnede eller digitale, plantegninger, oppriss og perspektiver samt plansjer. Dette vil danne grunnlaget for videre tegning/prosjektering.

 

* Etter innledende møter og befaringer, hentes inn opplysninger om bygget,

   reguleringsplaner med bestemmelser o.a fra kommune.

* Forhåndskonferanse med byggesaksavdeling

* Forprosjekt - tegninger for byggesøknad/-melding

* Søknadsprosessen med nabovarsling og evt. dispensasjonssøknader mm 

* Detaljprosjektering, målsatte tegninger med skjemaer mm

 

Oppussing og rehabilitering ved hjelp av digitale verktøy. Digitale fotorealistiske bilder viser et tenkt resultat før man bruker store summer på prosjektet.

Vi benytter det siste innenfor digitale prosjekterings-/tegneverktøy.

 

Firmaet utfører også 3D-modellering/visualisering av egne og eksterne prosjekter ved hjelp av avansert digital programvare.

 

Sentral Godkjenning for Ansvarsrett  -  Konsulentansvarsforsikring gjennom If

 

idèConsult © 2009 • arkitekt bjørn paulsen • larvik

www.ideconsult.no