idèConsult

arkitektur        interiør        teknisk tegning

 

Arkitekt i Larvik...

Firmaet etablert i 2005 og eiet av daglig leder Bjørn Paulsen.

 

Hva gjør vi...

arkitektur - interiørarkitektur - DAK tjenester/tegning

 

Alle oppdrag tar utgangspunkt i en behovs-/funksjonsanalyse og byggeprogram utarbeidet sammen med oppdragsgiver. 

Ideene visualiseres ved hjelp av skisser, håndtegnede eller digitale, plantegninger, oppriss og perspektiver samt plansjer. Dette vil danne grunnlaget for videre tegning/prosjektering.

 

* Etter innledende møter og befaringer, hentes inn opplysninger om bygget,

   reguleringsplaner med bestemmelser o.a fra kommune.

* Forhåndskonferanse med byggesaksavdeling

* Forprosjekt - tegninger for byggesøknad/-melding

* Søknadsprosessen med nabovarsling og evt. dispensasjonssøknader mm 

* Detaljprosjektering, målsatte tegninger med skjemaer mm

 

Vi benytter det siste innenfor digitale prosjekterings-/tegneverktøy.

 

 

   Konsulentansvarsforsikring gjennom If

 

idèConsult © 2009 • arkitekt bjørn paulsen • larvik

www.ideconsult.no