idèConsult

arkitektur        interiør        teknisk tegning

 

 

Arkitekt i Larvik...

Noen referanseprosjekter fra de siste årene...

 

Holmene Raugland AS – Raugland Arkitektur.  2010 - 2011

Reguleringsplan. Område for fremtidig utbygging av ca.90 fritidsboliger med infrastruktur på Jahrehagen Hauskau, kystnært område ved Stavern.

Reguleringsplan med bestemmelser.

I samarbeid med sivilarkitekt Ole Martin Raugland.

 

Kaupang Consult AS – Raugland Arkitektur. 2011

Detaljregulering med bestemmelser av eksisterende eiendom.

Planlegging og tilrettelegging for utnyttelse til leiligheter fordelt på 2 bygg.

Fellesområder, lekeområde, parkering og kommunalteknisk anlegg.

Under arbeid juli 2011

I samarbeid med sivilarkitekt Ole Martin Raugland.

 

Bredochsgate 4 AS Larvik.  2011  Areal ca. 2000 m2

Forprosjekt, søknader og saksbehandling av ombygging  samt rehabilitering av Bredochsgt. 4 hvor NOKAS er leietaker.

Planlagt ombygget til rettslokaler, kontorer og fellesarealer til ansatte for Larvik Tingrett.

Komplett plan med innvendig og  utvendig ombygging. 

 

Skien Kommune Kongerød Skole  2010 – 2011  Areal ca. 3400 m2

Ny ungdomskole for Skien Kommune samt opptegning av eksisterende eldre skolebygg.

Samarbeid med arkitekt Ole Martin Raugland og ing. firma Kokkersvold AS

 

Style Auto AS – Utvidelse/ombygging av bilforretning med verksted i Vestby Kommune. 2010 -2011  Areal ca. 1160 m2

Forprosjekt Komplett plan med innvendig og  utvendig ombygging. Salgslokaler og versksted, fellesarealer, garderobe.

 

Brannvaktsgt. 2 Larvik –ombygging av eksisterende eldre bygård i Larvik 2010 – 2011  Areal ca. 450 m2

Forprosjekt, søknader, saksbehandling, brannprosjektering for ombygging av bygård til leiligheter og kontorlokaler-/showroom.

 

Bredochsgate 4 AS Larvik.  2010  Areal ca. 2200 m2

Forprosjekt, søknader og saksbehandling av ombygging, påbygging av en etasje samt rehabilitering av Bredochsgt. 4 hvor NOKAS er leietaker.

Planlagt ombygget til leiligheter for salg-/utleie. Komplett plan med innvendig og  utvendig ombygging.  

 

Skien Kommune.  Januar 2010

Tegningsproduksjon, arbeidstegninger for ny løsning av rampe med miljø i gårdsrom i Skien sentrum, Ibsensgt. 9/Louises Passasje

Samarbeid med ing. firma Kokkersvold AS og Gullik Gulliksen AS

 

Grenland Havn – Skien Havneterminal, nybygg  for produksjon av kildevann for firma Nordic Natural Water.  2010  Areal ca. 4000 m2

Skisseprosjekt med kostnadsberegning, produksjonsarealer og pakking, lager samt kontordel med fellesarealer. Nybygg ca. 4000 m2

 

Aqua Power AS – Nybygg garasjeanlegg-/verksted i Ås Kommune, Akershus.  2010  Areal ca. 900 m2

Forprosjekt, prosjektering, søknader. Komplett plan med innvendig oppmåling, tegning og  brannstrategi-/branntegninger av eksisterende administrasjons-/verksted bygg, fellesarealer og garderobe.

 

Bredochsgate 4 AS - Larvik.  2009  Areal ca. 1200 m2

Skisseprosjekt av ombygging og rehabilitering av gamle Larvik brannstasjon.

Planlagt bruk er leiligheter for salg. Eksisterende garasjeanlegg planlagt oppgradert for utleie til proffmarkedet. Opptegning og enkel prosjektering av eksisterende bygningsmasse med noe tilbygging. 

 

 

Mesta AS Kontorutvidelse i nybygg.  2008  Areal ca. 200 m2

Tegning og prosjektering av nytt kontorbygg ved Mesta`s anlegg i Larvik

Rammesøknad godkjent av Larvik Kommune.

 

Larvik Havn KF. 2007 – 2008  Areal ca. 1450 m2

Ombygging av eldre nedlagt industribygg I til kontorlokaler for administrasjonen til Larvik Havnevesen.

Komplett plan med innvendig og  utvendig ombygging. Kontorlokaler og fellesarealer, garderobe-anlegg for verksted-/kai arbeidere.

Skisseløsning med kostnadsberegning

 

Larvik Havn KF. 2007 – 2008  Areal ca. 1900 m2

Ombygging av eksisterende lager-/kontorbygg  til kontorlokaler for administrasjonen til Larvik Havnevesen.

Komplett plan med innvendig og noe  utvendig ombygging. Kontorlokaler og fellesarealer, garderobe-anlegg for verksted-/kai arbeidere.

Skisseløsning med kostnadsberegning

 

Misjonskirken i Larvik  2007  Areal ca. 450 m2

Ombygging – rehabilitering av eldre kirkebygg i Larvik sentrum.

Tegning/prosjektering av oppussingsarbeider i hovedsal.

Skisse av kafè-løsning i liten sal.

 Bilder...

 

Hartington Eiendom AS – Larvik  2007 – 2008  Areal ca.  250 m2

Ombygging av råloft i bygård til moderne kontorer

Detaljprosjekt for Hartington Eiendom - Larvik

 

Ny enebolig for oppføring på Kaupang, Larvik – 2011

 

Tilbygg, ombygging av eksisterende bolig Solstadveien, Stavern - 2011

 

Ny enebolig for oppføring i Stavern – 2010

 

Ny fritidsbolig for oppføring i Stavern – 2010

 

Hovedombygging av eldre enebolig i Travgata, Skien – 2009

 

Hovedombygging av bolig ved Nevlunghavn - Larvik

Rammesøknad godkjent Larvik KommuneBilder...

 

Ombygging og tilbygg hytte i Brunlanes - Larvik

Rammesøknad godkjent Larvik Kommune Bilder...

 

Ny enebolig for Byggmester Espen Staer AS - Larvik

ForprosjektBilder...

 

Nytt verkstedbygg for kunde i Froland Kommune

Rammesøknad godkjent Froland Kommune

 

Nytt kontor/forretnings-bygg ved Holmejordet - Larvik

Skisseprosjekt i samarbeid med Raugland Arkitektur

 

Ombygging av eldre bolig til kombinert bolig - næring

Frisørsalong og hudpleie-salong

Rammesøknad godkjent Larvik Kommune

 

Innredning av nybygget privat enebolig - Risør

 

Tilbygg i 2 etasjer til eldre bolig i sentrum av Larvik

Forprosjekt

 

Hovedombygging av eldre enebolig - Skien

Rammesøknad godkjent av Skien Kommune

 

Nye leiligheter for ferie og fritid ved sjøkanten i Viksfjord - Larvik

Skisseprosjekt i samarbeid med arkitekt Olav B. Trulsen Bilder...

 

Diverse prosjekter, ennå ikke realisert... I, II, III, IV

 

idèConsult © 2009 • arkitekt bjørn paulsen • larvik

www.ideconsult.no