idèConsult

arkitektur        interiør        teknisk tegning

 

Arkitekt i Larvik...

Tilbudet av tjenester omfatter bla.

 

På oppdrag hvor det kreves kompetanse og kapasitet vi ikke selv har,

benytter vi oss av våre samarbeidspartnere. 

Vi knytter gjerne nye kontakter der det behøves.

 

Fagområder:

Elektro

VVS

Geoteknikk

Byggeteknikk

Støymålinger

oa.

 

Linker til samarbeidende konsulenter:

 

Branningeniør Branningeniøren AS

Rådgivende ingeniør bygg Kokkersvold AS

 

 

www.be.no       www.larvik.kommune.no       www.sintef.no/byggforsk  

 

idèConsult © 2009 • arkitekt bjørn paulsen • larvik

www.ideconsult.no