Skisseprosjekt av ferieleiligheter plassert p gammel industritomt.                        TILBAKE

 

 

Bryggeanlegget i forkant av bebyggelsen,  og stranden til hyre anlegges med tanke p  fri bruk for allmenheten.