Eldre kirkebygg foreslått ombygget ved å rive deler av galleri, samt å fargesette
hele salen pånytt. Lyse farger og en mer åpen løsning gir brukerne en helt annen opplevelse.
Ny innredning og møbler gir ytterligere et løft.
Et nedslitt, mørkt og dystert lokale revitaliseres !                                           TILBAKE